• BIST 94.552
 • Altın 192,939
 • Dolar 4,7378
 • Euro 5,4908
 • Isparta 17 °C
 • Antalya 24 °C
 • Burdur 17 °C

BU BAŞARI BATI AKDENİZ?İN

BU BAŞARI BATI AKDENİZ?İN
Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri (YDO) Yönetmeliği, dün Resmî Gazete?de yayımlanan karar ile yenilendi: Türkiye çapında 25 Kalkınma Ajansı genel şemsiyesi altındaki Yatırım Destek Ofisleri?nin en başarılısı da Isparta- Antalya ve Burdur?u kapsay

Kalkınma Bakanlığı, Türkiye çapında 25 Ajans genel şemsiyesi altındaki Yatırım Destek Ofisleri (YDO) çalışma esaslarını yeniden tanımladı. Yönetmelik, 29101 Sayı ve 27 Ağustos 2014 Çarşamba tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILI

YDO'SU: ISPARTA- ANTALYA- BURDUR

Kalkınma Bakanlığı'nın yeni hamlesi Türkiye açısından çok önemli. YDO'lara yüklenen yeni görev ve tanımlar, önemli artı değerler kazandıracak. Ancak Isparta, Antalya ve Burdur'da konuşlandırılan Yatırım Destek Ofisleri, Yeni Yönetmelik'te yayımlanan projelerin tamamını 4 yıldır hayata geçiriyordu. Bu açıdan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) genel şemsiyesi altındaki YDO'lar Türkiye'nin en başarılı yapısı olmayı başardı.

 ULUSLARARASI

KAZANIMLAR

BAKA Genel Sekreteri Tuncay Engin'in ‘Orkestra Şefliği'nde Isparta'da Ali Galip Bilgili; Antalya'da Alaaddin Özyürek ve Burdur'da Mehmet Candan, ekibi ile birlikte çok önemli kazanımlar sağladı. Havacılık Üssü Projesi, Sağlık Turizmi başta olmak üzere hayati vizyonlar açtı. Yapılar, Birleşmiş Milletler'den, Dünya Bankası'ndan, Avrupa Birliği'nden büyük bütçeli hibe kaynaklar getirdi. Mesleki Eğitim için ise 4.5 Milyon Avro hibe alınacak.

 İŞTE BUDUR

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Isparta, Antalya ve Burdur'a getirdiği artı değerlerin yanı sıra büyük bir onur kazandırdı.

BAKA genel şemsiyesi altındaki Yatırım Destek Ofisleri (YDO) Türkiye çapında en başarılı yapı oldu.

RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kalkınma Bakanlığı, Türkiye çapında 25 Ajans genel şemsiyesi altındaki Yatırım Destek Ofisleri (YDO) çalışma esaslarını yeniden tanımladı. Yönetmelik, 29101 Sayı ve 27 Ağustos 2014 Çarşamba tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Isparta, Antalya ve Burdur'a gurur kaynağı olan nokta ise BAKA'nın yeni yapılanma hükümlerini 4 yıldır hayata geçirmesi oldu.

SİYASET, KAMU, İŞ DÜNYASI

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel'in destekleri, Kamu Tarafı, İş Dünyası, Sivil Toplum Kuruluşlarının da ahenkli çalışması ile Isparta'da hayati değerde projelere imza attı.

BAKA, Isparta özelinde Havacılık Üssü, Sağlık Turizmi başta olmak üzere onlarca vizyon projeleri çizdi.

Dünya Bankası'ndan, Birleşmiş Milletler'den, Avrupa Birliği'nden (AB) büyük bütçeli hibe kaynaklar getirdi. Şu anda Mesleki Eğitim Programı için Avrupa Birliği'nden (AB) 4.5 Milyon Avro hibe kaynak almak için çalışıyor.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Tuncay Engin'in koordinasyonunda Isparta'da Ali Galip Bilgili, Antalya'da Aladdin Özyürek ve Burdur'da Mehmet Candan, çok önemli projeler yaptı. İşte tüm bu kazanımlar, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) genel şemsiyesi altındaki Yatırım Destek Ofisleri'ni (YDO) Türkiye'nin en güçlü yapısı haline getirdi.

İŞTE YÖNETMELİK'E YAKIN PLAN

Kalkınma Ajansları genel şemsiyesi altındaki Yatırım Destek Ofisleri'nin yeni görevlerine yakın plan:

YDO GÖREV VE YETKİLERİ

a) İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapmak/yaptırmak,

b) İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütmek,

c) Yatırımcılara bilgi sağlamak ve onları yönlendirmek,

ç) İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

d) Yatırımları izlemek,

e) İlin iş ve yatırım ortamını tanıtmak ve ile yatırımcı çekmek,

f) Devlet yardımlarına ilişkin olarak, ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak,

g) Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili makam ve merciler nezdinde sonuçlandırmak üzere ajans yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek,

ğ) Bilgilendirme ve raporlama çalışmaları yapmak,

h) Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan düzenlemelerde belirtilen iş ve işlemleri yapmak.

Bilgi sağlama ve yönlendirme

YATIRIMCILAR İSTERSE

YDO NE YAPACAK?

a) Kamu ve özel sektör tarafından merkezi veya yerel düzeyde uygulanan mali ve teknik desteklere ilişkin öncelikler, kapsam, yararlanma koşulları, başvuru için gerekli belgeler gibi hususlarda yatırımcıyı bilgilendirmek ve yönlendirmek,

b) Yatırımcıları; yatırım kararı alınması, yatırımın gerçekleştirilmesi ve yatırım sonrasındaki işletme aşamalarını oluşturan yatırım sürecine ilişkin olarak bilgilendirmek ve yönlendirmek.

Analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapma

2014- 2023 BÖLGE PLANI

(1) Ajans, YDO koordinasyonunda, bölge planı ile Ulusal Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisini göz önünde bulundurarak ve Bakanlık başta olmak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak, bölge planı dönemi ile uyumlu olacak şekilde, il düzeyinde İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisini hazırlar veya hazırlatır ve uygulanmasını gözetir. Ayrıca YDO, ulusal düzeyde yatırım destek ve tanıtım stratejisinin belirlenmesi ve uygulaması konusunda TYDTA ile işbirliği içinde çalışır ve katkı sağlar. İl yatırım destek ve tanıtım stratejilerine ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(2) Ajans, YDO koordinasyonunda, illerde yatırım ortamı ve süreçlerine ilişkin mevcut durumu, yatırımcıların karşılaştıkları sorunları ve bu sorunların çözümüne ilişkin önerileri içeren İl Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporunu ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlar ve yönetim kuruluna sunar. Bu şekilde, her bir YDO koordinasyonunda hazırlanacak raporların birleştirilmesi suretiyle hazırlanacak Ajans Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu, ajans kalkınma kurulu ve yönetim kurulunda görüşülerek Bakanlığa gönderilir. Bakanlık, bu raporlarda öne çıkan hususları Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu ve Bölgesel Gelişme Komitesinin gündemine getirir. Yatırım ortamı değerlendirme raporlarına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.

ENVANTER ÇALIŞMALARI

(1) YDO, aşağıdaki konularda envanter çalışmaları yürütür:

a) İlde yatırıma uygun alanlara ilişkin verileri ilgili kurum ve kuruluşlardan güncel şekilde temin etmek ve derlemek,

b) İlde hammadde, enerji, lojistik, iş gücü, yatırım yeri gibi yatırım kararının alınmasında etkisi olan konularda yatırım maliyetlerine ilişkin veri hazırlamak veya hazırlatmak, toplamak ve derlemek,

c) Hizmet sunulan yatırımcılara ilişkin bilgi ve kayıtları bir veri tabanı aracılığıyla güncel şekilde tutmak ve dosyalamak,

ç) Bakanlıkça yapılacak yönlendirme çerçevesinde, yatırımlara ilişkin izin ve ruhsat işlemleri ile ilgili mevzuat bilgilerini derlemek ve güncellemek,

d) İlde iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi ve yatırımcıya tanıtılmasına yönelik olarak gerekli diğer bilgi ve veriyi ilgili kurum ve kuruluşlardan temin etmek, hazırlamak veya hazırlatmak, güncellemek ve raporlamak.

Kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapma

YATIRIMCI ÇEKME MİSYONU

(1) YDO, ilde faaliyet gösteren ilgili kurum ve kuruluşlar ile yakın temas ve işbirliği içinde çalışır ve il için stratejik öneme sahip konularda ortak çalışmalar yapar. Bu kapsamda YDO özellikle;

a) Yatırımcıların, yatırım yapmadan önce, yatırım aşamasında ve yatırımların işletme aşamasında ihtiyaç duydukları bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerini sağlama,

b) Yatırımların artırılmasına katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi ilgili kurum ve kuruluşlardan toplama,

c) İlin iş ve yatırım ortamını tanıtma ve ile yatırımcı çekme,

ç) Yatırımlara ilişkin izin ve onay işlemlerinin tamamlanması hususunda destek sağlama,

konularında TYDTA ile yakın işbirliği tesis eder.

(2) YDO, ilgili mevzuat çerçevesinde kendilerine verilen görev ve yetkilerini yerine getirmek üzere, faaliyet gösterdikleri illerde kurulan kurul, komisyon, komite gibi danışma ve karar alma süreçlerine, yönetim kurulu kararıyla ajans adına katılım sağlar.

(3) YDO, kendilerine verilen görev ve yetkilerini yerine getirmek üzere, Bakanlık koordinasyonunda ve genel sekreterin bilgisi dâhilinde, merkezi veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlar.

(4) YDO, izin ve ruhsat işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması, yatırımcıların yerelde karşılaştıkları sorunların giderilmesi, ilde yatırım ortamının iyileştirilmesi veya diğer faaliyetlerine yönelik olarak, kamu veya özel sektör temsilcileri ve diğer ilgili paydaşlarla görüşmeler yapar ve gerektiğinde yönetim kurulu kararıyla çalışma grupları kurar.

İlin iş ve yatırım ortamını tanıtma ve ile yatırımcı çekme

(1) YDO, ilin iş ve yatırım ortamını tanıtmak ve ile yatırımcı çekmek amacıyla;

a) Yurtiçi ve yurtdışı konferans, fuar, seminer, toplantı, iş gezisi gibi organizasyonlar düzenler veya düzenletir, çalışma programındaki hedef ve öncelikler dikkate alınarak bu tür organizasyonlara katılır ve/veya katkı sağlar,

b) Sunuş, ilan, internet sitesi gibi yazılı ve görsel materyaller hazırlar veya hazırlatır, bu gibi çalışmalara katkı sağlar,

c) Ulusal ve uluslararası potansiyel yatırımcıların belirlenmesi ve bu yatırımcıların ile çekilmesi için özel strateji çalışmaları yapar veya yaptırır,

ç) Yatırımcıların yer aldığı ticari heyetlere yönelik organizasyonlar düzenler veya düzenletir, ajansın çalışma programında açıkça öngörülmek şartıyla bu tür organizasyonlara katılır ve/veya katkı sağlar,

d) Lobi faaliyetleri yürütür,

e) Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirir.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Posta 32 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 538 559 99 20