• BIST 110.059
 • Altın 175,012
 • Dolar 4,0867
 • Euro 5,0024
 • Isparta 20 °C
 • Antalya 19 °C
 • Burdur 23 °C

BU ŞARTLARDA BU MESLEK YÜRÜMEZ

BU ŞARTLARDA BU MESLEK YÜRÜMEZ
Su Ürünleri Eğitimi ve Mesleki Değerlendirme raporuna göre, su urünleri mühendislerini kamuda yetkilendirmeyip, istihdam etmeyip sadece özel sektörün olanaklarına terk etmek bu mesleğin sürdürülebilirliği imkanını ortadan kaldırıyor. Bu yüzden fakülteler

SDÜ'de görevli araştırmacılar,  son yıllarda tercih edilmediği için basının gündeminden düşmeyen Su Ürünleri fakültelerinin durumu ve su ürünleri eğitimine ilişkin ihtitsas komisyonu raporu açıklandı. Rapora göre 32 yılını tamamlayan fakültelerin sayısının bugün 24'e ulaşmtığı belirtildi. Kuruluşlarından bu yana Su ürünleri Fakültelerinden 12 bin su ürünleri mühendisi mezun oldu. Su ürünleri Mühendisi istihdam oranı yüzde 6-7. Özel sektörde ise toplam 2 bin 711 su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisi çalışıyor.

MESLEKİ EĞİTİMDE SORUNLAR BÜYÜK        

Raporda, su ürünleri eğitiminde yaşanan sorunlar şöyle sıralandı "Üniversitelere giriş sınavlarında sık sık değişikliğe gidilmesi, kontenjan açığına rağmen 180 puan barajının uygulanması, YGS sınav başvurusu yapmayan lise son sınıftaki öğrencilerinin varlığı, üniversite eğitimine olan ilgisizlik, güvensizlik ve istihdam sorunu gelecekte pek çok bölümün kontenjanlarını olumsuz etkileyecektir. Son 15 yıl içinde alt yapısı ve gerekliliği sorgulanmadan su ürünleri lisans ve önlisans programlarının I. ve II. öğretim programları da dahil kontenjan artışları ile birlikte açılarak fakülte sayısının 24'e ulaşmış olması. 100 yılı aşkın sürede eğitim veren Orman fakültesinin sayısı bile 11 dir. Su ürünleri sektörünün ve su ürünleri eğitiminin devletin öncelikli alanları arasında yer almaması.  Su Ürünleri Mühendislerini kamuda yetkilendirmeyip, istihdam etmeyip sadece özel sektörün olanaklarına terk etmek bu mesleği sürdürülebilir kılmamıştır. Bu yüzden fakültelerin hemen hemen tamamı kapanma noktasına gelmiştir.Üstelik istihdam ile ilgili olarak herhangi bir istek ve baskı olmamasına rağmen sadece sınav sisteminde sık sık yapılan değişiklik ve istihdam sorunu nedeni ile ortaya çıkan bu olumsuz tablonun Su Ürünleri fakültelerinin adı da zikredilerek kamuoyu önünde verilen beyanat ne yazıktır ki bu sonucun doğmasının sebeplerinden en önemlisidir. Başta turizm sektörü olmak üzere diğer sektörler ve kurumlar ile yaşanan rekabet neticesinde su ürünleri sektörü ve eğitim veren kurumların medya aracılığı ile karalama politikasını sürdürmeleri ve maalesef hükümetin ilgili kurumlarının da buna uzak kalması hatta destekleyerek su ürünlerini kötüler nitelikte beyanlarda bulunulması. 1380 sayılı Su Ürünleri kanununda Su Ürünleri Mühendislerinin yetkilerinin üretim, denetim ve işleme organlarında kısıtlandırılması, mesleki hak ve yetkilerini diğer meslek grupları ile paylaşması, devlet tarafından istihdam edilen mühendis sayısının 3-5 gibi komik rakamlarla sınırlı kalması"

YOL HARİTASI

Raporda çözüme yönelik izlenmesi gereken yol haritası şöyle;

"Kamuda istihdam edilen su ürünleri mühendis sayısı artırılmalıdır. Öğrenci yerleştirme sisteminde köklü bir değişiklik, baraj uygulamasının kaldırılması hatta sınavsız ön kayıt ile öğrenci alımının sağlanması. Yetkin eğitim kadrosu oluşturulmadan, alt yapısı hazırlanmadan ve ülke ihtiyaçlarına bakılmadan yeni su ürünleri fakültelerinin açılmasına izin verilmemelidir. Su ürünleri fakültelerinde alt yapısı hazırlanmadan isim değişikliğine gidilmemeli, hatta mesleği tam anlamı ile tanımlayan "Su Ürünleri Mühendisliği" ismi herkes tarafından kabul edilmeli, su ürünleri mühendisliğine giden yol tek olmalı. Balıkçılık, tarım alanında yapılan bir mühendislik hizmetidir. Bu hizmet, balıkçı gemilerinde Su ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin istihdam edilmesini önemli bir zorunluluk haline getirmektedir. Su ürünleri kooperatiflerinde sözleşmeli Tarım danışmanı olarak Su Ürünleri Mühendisleri görevlendirilmelidir. iç sularda sportif balıkçılıkta göl ve göletlerin denetim ve kayıt altına alınması kapsamında su ürünleri mühendisi istihdam edilmelidir."

 SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ BALIK SATIŞI

YAPAN YERLERİ DENETLEYEMİYOR

            "Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliğine göre Su Ürünleri Mühendislerinin ürettiği balığı Toptan ve Perakende Satış Yerleri'nde denetleyemez hale getirildiğine dikkat çekilen raporda, " Bu yetki Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin hemen hemen hiçbir aşamasında katkı sağlamayan gıda, beslenme, eczacılık, kimya, biyoloji, tıp mezunları ile belediye zabıtalarına bile verilmiştir. Hiçbir meslek grubunda ürettiğini denetleyemeyen yetkilendirme sorunu mevcut değildir. Bu yetki sadece Su Ürünleri Mühendislerine verilmelidir. Sadece bu yetkinin verilmesi ile yüzlerce Su Ürünleri Mühendisinin istihdamı sağlanacaktır.  Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununa göre Su Ürünleri Mühendisleri "Balık unu fabrikalarında bile Sorumlu Yönetici olarak çalışamaz duruma gelmiştir. Oysaki balık unu ile ilgili olarak da en yoğun ders veren bölümler Su Ürünleri Fakülteleridir. Öte yandan hammaddesi balık olan balık unu fabrikalarında "balık" anlaşılamaz bir şekilde "balıkçılık yan ürünü" olarak kabul edilmiştir. Oysaki Balık unu fabrikalarında kullanılan "hamsi" kendi kendini idame ettiren, üreme yeteneği ile neslini devam ettiren bir canlıdır. Hamsinin "balıkçılık yan ürünü" olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Yönetmelik değiştirilerek bu yetki Su Ürünleri Mühendislerine de verilmelidir.Ev Ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma Ve Eğitim Yerleri
Hakkında Yönetmelik"e göre akvaryum balığı üretimi ve satışı yapan ve işletmecisi Su Ürünleri Mühendisi olan
bir işyeri bile Veteriner Hekim bulundurmak zorundadır. Yönetmelik de Akvaryum balığı üretimi, beslemesi ve
hastalıkları ile ilgili olarak bir (1) ders bile almayan Veteriner Hekimler Yetkilendirilirken bu işletmelerde olmazsa
olmaz olan mesleklerden Su Ürünleri Mühendislerinin bile adı geçmemektedir. Bu yetki mutlaka "Su Ürünleri
Mühendislerine" verijmelidir. Yurt İçinde Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri
Hakkında Yönetmelik'e göre Su Ürünleri Mühendisleri ürettikleri balığa "Nakil Beyannamesi" düzenleyemez
duruma gelmiştir. Oysaki ülkemizde su ürünlerinin hangi şartlarda nakil edileceklerine dair lisans seviyesinde eğitim
veren yegane kurum Su Ürünleri Fakülteleridir. İnsan sağlığı açısından sudan sofraya güvenli gıdayı temin eden
nakil işlerinde Su Ürünleri Mühendisleri mutlaka yetkilendirilmelidir. Bu konuda yetki verilen Veteriner
Fakültelerinde konu ile ilgili tek ders dahi okutulmamaktadır. Bu konuda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda

ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 18.05.2012 tarihli yazısında "Ülkemize ihracat yapan bazı ülkelerin ilgili makamlarında, su ürünleri ihracatı için resmi Veteriner hekim yerine ilgili diğer meslek gruplarının da yetkili olduğu" belirtilmiş, olmasına rağmen yönetmelik değişikliğine gidilerek Su Ürünleri Mühendisleri bu konuda hala yetkilendirilmemişlerdir. Sadece bu yönetmeliğin değiştirilmesi kamuda büyük bir istihdam sağlayacaktır."

           BALKI SAĞLIĞI KONUSUNDA YETKİ BEKLİYORLAR

          Su Ürünleri Fakültelerinde 30 yıldan beri var olan Balık Hastalıkları Anabilim Dalı mevcutken ve bu anabilim
dallarında şimdiye kadar yüzlerce "Su Ürünleri Mühendisi" Yüksek Lisans ve Doktora yapmışken bu meslek örgütünün
balık sağlığı konusunda yetkilendirilmediklerine dikkat çekilen raporda "Avrupa Birliğinin ilgili Direktiflerinde diğer meslek grupları da yetkilendirilir şeklinde görüş belirtirken ülkemizde Veteriner Fakültelerinden mezun Su ürünleri sağlığı konusunda hiçbir yetkinliği olmayan, uzmanlaşmamış Veteriner Hekimlere bu yetkinin verilmesi anlaşılamaz bir durumdur.Hatta su kalitesi sorunları (oksijen eksikliği, toksik alg artışı vs) nedenlerle ölen balıklar için bile rapor
düzenleyememektedir. Bu durum büyük bir istihdam kaybı yaratmaktadır. Su Ürünleri Mühendisleri ithal ettikleri
balık yumurtalarına bile "sağlıklıdır" ya da "sağlıklı değildir" şeklinde bile rapor yazamamaktadır. Aynı şekilde nakil
ilmühaberini de hazırlayamamaktadır. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün taşra yapılanmasının olmaması ve mevcut iş tanımlarının başka meslekler tarafından yapılması "Su Ürünleri Mühendislerinin istihdam edilmelerini engelleyen ana sorunlardan biridir. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatlanması ivedilikle yapılmalıdır. Su Ürünlerinin karaya çıkış noktalarında bulunan "Balıkçılık idari Binaları" birimleşmeli ve aktif faaliyet göstermelidir. Yeterli sayıda Su Ürünleri Mühendisi alınmalıdır. Üç tarafı denizlerle çevrili, zengin iç su kaynaklarına ve ülkemizdeki tarım alanları kadar istihsal alanına sahip olması, 26.3 milyon hektar tarım alanının yanında 25 milyon hektar su ürünleri istihsal alanı bulunması ve devletin su ürünlerine olan desteğini meslek mensuplarına da sahip çıkarak göstermesi gerekir"  denildi.

MESLEK TANIMI İÇİN KANUNİ DÜZENLEME ŞART

           Su Ürünleri Mühendisliği ile Balıkçılık Teknolojisi mühendisliği meslek tanımı, yetki kanununun biran önce yasalaşması gerektiğine yen verilen raporda, "1380 sayılı su ürünleri kanun taslağı, su ürünleri eğitimi veren fakültelerin önerileri doğrultusunda yasalaşmalıdır. Eğitim sistemi ile öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminde köklü değişiklik sağlayacak yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır.Mart 2010 yılında yayınlanan Su Ürünleri ve Hayvancılık sektörü raporunda dünya su ürünleri ihracatı potansiyelinin 100 milyar dolar olması beklentisi içinde ülkemizin 2,35 milyar dolara ulaşması hedeflenirken, bu rakamın 1 milyar doları sadece su ürünleri ihracatından beklenmektedir. Sektörün büyüme hedefi böyle iken bu sektörü ileri taşıyabilecek kalifiye elemanlar su ürünleri eğitimi veren fakülteler tarafından sağlanmaya devam edilecektir. Dünyada geleceğin meslekleri içinde yer alan ve bu işte para var denilen su ürünlerinin önemi devletimizin ilgili kurumları tarafından sahiplenerek görsel ve yazılı basın önünde değer verildiği beyan edilmesi durumunda tercih edilen meslekler arasındaki yerini mutlaka alacaktır. Balıkçılık ve su ürünleri genel müdürlüğünde yetkili mercilerde görev yapmakta olan üst düzey yöneticilerin su ürünleri mesleği eğitimi almış kişilerce oluşturulması da mesleğin sahiplenilmesi için son derece önemlidir."

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • EĞİTİMDE SORUNLAR SÜRÜYOR22 Ocak 2016 Cuma 12:50
 • DAMGACININ YOL İSYANI18 Ocak 2016 Pazartesi 21:41
 • DOĞA'DA BURSLULUK SINAVINA YOĞUN İLGİ09 Ocak 2016 Cumartesi 17:29
 • İŞ YERLERİ SABAHA KADAR AÇIK31 Aralık 2015 Perşembe 10:07
 • EL YAZISI KALKIYOR MU?23 Aralık 2015 Çarşamba 10:26
 • DEMOKRASİ MÜZESİNDE YÜKSEK LİSANS DERSİ09 Aralık 2015 Çarşamba 09:49
 • KULÜP ODALARI TADİLATTAN GEÇTİ28 Kasım 2015 Cumartesi 11:31
 • ÖĞRETMEN KREDİYLE YAŞIYOR24 Kasım 2015 Salı 14:49
 • İŞTE HALK-ÜNİVERSİTE BULUŞMASI16 Kasım 2015 Pazartesi 19:14
 • SDÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK16 Kasım 2015 Pazartesi 15:09
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Posta 32 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 538 559 99 20