• BIST 109.210
 • Altın 173,306
 • Dolar 4,0701
 • Euro 4,9677
 • Isparta 21 °C
 • Antalya 30 °C
 • Burdur 23 °C

GELİŞİMİN SENARYOSU HAZIR

GELİŞİMİN SENARYOSU HAZIR
GELİŞİMİN SENARYOSU HAZIR

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 2014-2023 Dönemi Bölge Planı hazırlıkları kapsamında çok sayıda çalıştay yaparak sonuçlarını bölge planında bir araya getirmişti. Kalkınma ajansı tarafından Isparta özeli için gerçekleştirilen ‘Isparta Kentsel Gelişim Senaryoları ve Doğrulama Çalıştayları’ ise Isparta’nın geleceğine ilişkin yapılacakları ortaya koymuştu.

2014-2023 Dönemi Bölge Planında Isparta İl Merkezi Endüstri Odağı ilçeler arasında yer alırken, Yalvaç ve Eğirdir İkincil Endüstri odağı ilçeler olarak sıralanıyor. Turizm odağı ilçelerin sıralanmasında Isparta ve ilçeleri yer almazken, Tarım Odağı İlçeler arasında Yalvaç, Eğirdir ve Gelendost’a yer veriliyor. Atabey, Gönen, Keçiborlu, Uluborlu, Senirkent, Şarkikaraağaç, Yenişarbademli, Aksu ve Sütçüler ise geleneksel ekonomiye sahip ilçeler olarak sıralanıyor.        

GELİŞMENİN BEŞ EKSENİ

BAKA tarafından ortaya konulan bölge planında gelişme için beş eksek ortaya konuluyor.

Gelişme Ekseni 1: Tarımda Modernizasyonun ve Kırsal Kalkınmanın Sağlanması

Gelişme Ekseni 2: Turizmin Çeşitlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması

Gelişme Ekseni 3: Sanayide Rekabetçiliğin Artırılması

Gelişme Ekseni 4: Ulaşım, Lojistik ve İletişim Altyapısının iyileştirilmesi

Gelişme Ekseni 5: Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi ve Sürdürülebilir Çevre

Isparta Valisi Vahdettin Özkan Geçtiğimiz ay yapılan İl Genel Meclis toplantısında yaptığı konuşmada aynı başlıklara vurgu yaparak, bu noktalarda gelişim için bürokrasinin üzerine düşeni yapacağını belirtmişti.

    

 

Batı Akdeniz Kalkınma ajansı (BAKA) tarafından Batı Akdeniz Alternatif Turizm Çalıştayı, Batı Akdeniz Doğaltaş Çalıştayı, Batı Akdeniz Tarım Çalıştayı, Batı Akdeniz Sağlık Turizmi Çalıştayı ile BAKA ve SDÜ İşbirliği ile Nisan 2013’te düzenlenen Isparta Kentsel Gelişim Senaryoları Çalıştayı ve Mayıs 2013’te düzenlenen Isparta Kentsel Gelişim Senaryoları Doğrulama Çalıştaylarından çıkan sonuçlara göre hazırlanan 2014-2023 bölge planına göre Batı Akdeniz’in gelişme eksenin de ilk sırada Tarımda Modernizasyonun ve Kırsal Kalkınmanın Sağlanması yer alıyor.

Antalya, Isparta ve Burdur’u içeren TR61 Düzey 2 Bölgesi’nin on yıl için stratejik yol haritası olacak yeni bölge planı hazırlyan BAKA, Isparta’nın geleceği için önemli olan çalıştayın raporunda tarımdan, turizme, ulaşımdan sanayiye kadar Isparta’yı ilgilendiren tüm konularda belli bir yol çizecek öneriler ortaya koymuştu.

KENTSEL GELİŞİM İÇİN ÖNE ÇIKANLAR

BAKA tarafından düzenlenen kentsel gelişim senaryoları çalıştayında Isparta için öne çıkan tanımla şu şeklide ifade edilmişti. “İnsan ve vizyon odaklı kentin gelişmesi, kentin öncelikle vizyonunu belirleyip stratejisini oluşturması, yeni kentsel kurgular, kentteki ekonomik gelişim odaklı veya tetikleyici bölgeler, ekonomik gelişim odaklı bölgeler ile bölgesel öncelikli yatırımlar, kent ile üniversitenin bütünleşmesinin mekânsal olarak kalmaması sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda kentin dinamikleşmesi için kent-üniversite arasındaki etkileşimin geliştirilmesi, bölgesel bütünleşme, doğru hedeflere doğru planlarla yürümek, ekonomik kaynaklarını etkin kullanımı, çevresel ulaşım sistemleri, sosyal ve kültürel alt yapı, mekânsal, sosyal ve kültürel yapı, bölgesiyle bütünleşik kent.”

EKONOMİK GELİŞİM SENARYOLARI

 • Tüm değerlerimiz bütüncül olarak planlanmalı ve pazarlanmalı.
 • Isparta'ya bir kimlik biçilmeli sonra bir farkındalık oluşturulmalı ve marka yaratılmalı.
 • Bütün hizmet sektöründe kalitenin artırılmasına önem gösterilmeli.
 • Ticarette standartlaşma olmalı.
 • Üniversite öğrencileri turizm açısından tanıtım elçisi olarak değerlendirilmeli.
 • Ankara da güçlü bir lobi oluşturulmalı.
 • Prosedürlerden ve bürokrasiden kaynaklanan sorunlar aşılmalı.
 • Çekicilik yaratmak için cazibe merkezleri oluşturulmalı ya da artırılmalı. Bu konuda gerekli donatılar oluşturulmalı.
 • Isparta'nın hizmet ölçeği netleştirilmeli.
 • İlgili planlar yapılanırken uzman görüşleri alınmalı.
 • Turizm acentalarına kazanç sağlayacak ortamlar oluşturulmalı böylece acentalar ilimize çekilmeli.
 • Turizm acentaları ile ortaklaşa çalışılıp reklamlarla ilimiz tanıtılmalı.
 • Profesyonel olarak ilin reklamının yapılması ve bütün kurumlarla organize şekilde ilin bir profesyonel tanıtım organizasyonu kurulmalı.
 • Turizm master planı günün koşullarına cevap verememektedir. Bu nedenle master planı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlenmeli.
 • Sağlıkta ihtisaslaşmak Eğirdir Kemik Hastanesi örneği gibi bir alanda büyüyüp isim yapılmalı.
 • Eğitimde öğrencilere konaklama ve ulaşım açısından kolaylıklar sağlanmalı.
 • Birbirine benzer veya birbirini destekleyici fonksiyonların mimari olarak da yakın yerlerde konumlandırılmalı.
 • Yönetimden yönetişimin geçildiği dönemde her şey kamudan beklenmemeli.    
 • Özel sektör kamu, STK'lar ve Yerel halkın hizmet sektörünün gelişmesinde kentsel ekonominin canlanmasında önemli rol üstlenmeli.
 • Sosyal Yaşam ekonomisine destek sağlanmalı.
 • Kentsel dönüşün fırsatlarından yararlanılmalı.
 • Kentsel dönüşüm sırasında Engelli ve çocuklara yönelik mekanlar artırılmalı.
 • İlimizde antreman için gelen futbol takımlarının çalışacakları yerlerdeki olanaklar iyileştirilmeli.
 • Turizm konusunda hem altyapıyı ve hem üst yapıyı geliştirmeli.
 • Spor turizminin gelişmesine yönelik yeni tesisler yapılmalı.

MEKANSAL GELİŞİM SENARYOLARI

 • Isparta'da tescillenen tarihi evlerin çoğu mülk sahipleri tarafından terk edilmiştir, bu kişiler eski evlerinin yerlerine yeni modern ev yapılmasını tercih ediyor. Bunun önlenmesi için yerel yönetimlerin özendirme konularında çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Eskişehir - Odunpazarı, Safranbolu, Manisa - Kula gibi Isparta'da da böyle bir çalışma yapılması şehir için çok yararlı olacaktır.
 • Tarihi eser niteliği taşıyan evlerle ilgili olarak yapılan birçok çalışma var. Örneğin dünya bankası bu konuya ilişkin krediler veriyor, en önemli unsur halkın bunu kabul etmesi. Elimizdeki tarihi eser niteliğindeki evlerden sadece 3 tanesi tadil edilmiş. Halkın bu konuda isteksiz olduğu anlaşılıyor. Halkın bu konuyu içselleştirmesi için çalışmalar yapmak gerekmektedir. Yasal düzenleme ile bu eserler tekrar elden geçirilerek tarihi eser niteliğinde olmayanlar çıkartılmalıdır. İkinci olarak bu binalar devlet tarafından restore edilmelidir, mülk sahiplerinin bu eserleri restore etme gücü yoksa devletin bu eserleri restore etmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
 • Isparta'da sit alanı belirlendiğinden beri koruma amaçlı imar planı oluşturulamamıştır. Bu planın eksikliği tarihi evlerin korunmasını çok zorlaştırmaktadır. Daha fazla vakit kaybetmeden koruma amaçlı imar planı oluşturulmalıdır.
 • Koruma amaçlı imar planları yapılırken yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarından da fikir alınmalıdır. Bu çalışmalar yereli yansıtacak şekilde bütüncül bir şekilde yapılmalıdır.

DEPREM ve DOĞAL AFETLERE KARŞI ÖNLEM AMAÇLI ÖNERİLER

 • Isparta'da yapısal planlamayla ilgili kararlar alınmadan önce depreme göre bir planlama yapılması gerekmektedir. Eğer bu konular dikkate alınmazsa ilerde önemli bir soruna yol açacaktır. Yerleşime açılan alanların sonradan boşaltılması gerekecektir çünkü Isparta birinci derecede deprem bölgesinde yer almaktadır.
 • Isparta için öncelikler belirlenmelidir. Öncelikle can güvenliği riski söz konusudur. Depreme göre en kısa sürede nasıl en risksiz olarak hazırlık yapılmalı konusunda düşünmek gerekmektedir.
 • Isparta'nın ortak bir stratejik plana ihtiyacı var, bu planın oluşturulması için BAKA'nın öncülük etmesi beklenmektedir.
 • Mekânsal stratejik planlama çalışması yapılmasında kurumların birlikte çalışması gerekmektedir. Ulaşım master planlaması, çevre karayolu yeni otogar alanı gibi çalışmalara, Kaymakkapı Meydanı Mimar Sinan Cad. çevresi bölgesi yayalaştırma ve alt ve üst geçit çalışmaları gibi çalışmalara üniversite de mutlaka dahil edilmelidir.
 • İmar planlama, çevre ve şehir düzenlemesi gibi konularda yerel yönetimlerin uzman kişilerden destek alınması gerekmektedir.
 • Isparta'nın en son 1980 yılında yapılmış olan haritasının yenilenmesi ve güncel olarak tekrar hazırlanması gerekmektedir.
 • Taşınmaz değerleme haritası, kent bilgi sistemi ya da coğrafi bilgi sistemi adı altında dijital ortamda da hazırlanmalıdır.
 • Kent planlarının 'ekolojik, katılımcı, işlevsel ve koruma kullanma dengesini koruyan' ilkelerine göre revize edilmesi gerekmektedir.

ŞEHRİN MEKÂNSAL DÜZEN VE GELİŞİMİNE İLİŞKİN ÖNERİLER

 • Şehirde vasfını kaybetmiş alanların belirlenip bunların dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Bu alanların daha verimli kullanılması için daha iyi bir planlama yapılmalıdır.
 • Şehrin dinamikleri şehrin mekânsal gelişiminin de yönünü belirlemektedir. Bu noktada şehrin mekânsal olarak kendi kendine gelişimini önlemek için planların gecikmeden bu faktörler göz önünde bulundurularak yapılması gerekmektedir.
 • Kent dokusuna uygun olarak ekonominin de canlanması için bir takım öneriler getirilmesi gerekmektedir. Bu konuda en önemli unsur altyapıdır. Yollar, konaklama imkânları, alışveriş merkezleri, iletişim altyapısı gibi konularda şehrin eksiği kalmamalıdır.
 • Yeni binaların kent dokusuna uygun olarak estetik olması gerekmektedir.
 • Isparta'da mekân potansiyelinin ortaya koyulması gerekmektedir. Boş alanlar imara açılmadan önce şehrin içinde ya da çeperinde yer alan sorunlu alanların sorunun çözümü konusunda yerel yönetimlerin çalışma yapması gerekmektedir.
 • Isparta'nın en önemli sorunların olan trafik sorunu için katlı otopark çalışmalarının yapılması ve özellikle araç park sistemi konusunda şehirde düzenleme yapılması gerekmektedir.
 • Üniversite şehri imajına yakışır şekilde şehirde öğrencileri de düşünerek mekânsal bir tasarım yapılması gerekmektedir. Öğrencilerin sosyal olarak vakit geçirebileceği alanların sayısının artırılması gerekmektedir.

 

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Posta 32 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 538 559 99 20