• BIST 117.110
 • Altın 167,814
 • Dolar 3,9332
 • Euro 4,8403
 • Isparta 14 °C
 • Antalya 18 °C
 • Burdur 14 °C

İÇ GÜVENLİK EĞİTİM VE TATBİKAT MERKEZ KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / ISPARTA

İÇ GÜVENLİK EĞİTİM VE TATBİKAT MERKEZ KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / ISPARTA
4 KISIMLI PERSONEL TAŞIMA İŞİ HİZMET ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İÇ GÜVENLİK EĞİTİM VE TATBİKAT MERKEZ KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / ISPARTA

 

4 KISIMLI PERSONEL TAŞIMA İŞİ HİZMET ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      :              2014/42389

1-İdarenin

a) Adresi             :              İç Güvenlik Eğitim Ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı Eğirdir Yolu Üzeri 32000 Merkez/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası       :              2462324612 - 2462324612

c) Elektronik Posta Adresi           :              Elektronik Posta ile Bildirim Öngörülmemiştir

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi       :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı            : 365 Takvim Günü İçerisinde 4 Araç İle 1040 Tam Sefer Personel Taşıma İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer               :              İç. Güv. Eğt. ve Tatb. Mrk. K.lığı/ISPARTA

c) Süresi              :              İşe başlama tarihinden itibaren 365(Üçyüzaltmışbeş) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               :              İç Güv. Eğt. ve Tatb. Mrk. K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı / General İhsan ALPER Kışlası 2 Nu.lı Nizamiye Bölgesi Tedaş Karşısı ISPARTA

b) Tarihi ve saati              :              16.05.2014 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmek için 4 (Dört) adet araca ait; araçlar kendisine ait ise ruhsatlarını, kiralama yolu ile temin edilmişse kira sözleşmelerini teklifleri kapsamında vereceklerdir. Bu belgeleri sunulan araçların S plakalı servis aracı izin belgesini teklifler dahilinde sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında ihale konusu hizmet işine dair taahhüt edilen işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 12 TRY (Türk Lirası) karşılığı İç Güv. Eğt. ve Tatb. Mrk. K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı / General İhsan ALPER Kışlası 2 Nu.lı Nizamiye Bölgesi Tedaş Karşısı ISPARTA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İç Güv. Eğt. ve Tatb. Mrk. K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı / General İhsan ALPER Kışlası 2 Nu.lı Nizamiye Bölgesi Tedaş Karşısı ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

VİNO: 403 (25.04.2014)

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • RESİM İLAN15 Kasım 2017 Çarşamba 21:18
 • RESMİ İLAN04 Kasım 2017 Cumartesi 13:42
 • RESMİ İLAN25 Ekim 2017 Çarşamba 17:09
 • RESMİ İLAN11 Ekim 2017 Çarşamba 16:03
 • RESMİ İLAN11 Ekim 2017 Çarşamba 13:27
 • ÜÇ İLÇEYE KAYMAKAM01 Aralık 2016 Perşembe 11:20
 • APARTMAN SORUSU SOSYAL MEDYAYI SALLADI20 Kasım 2016 Pazar 15:20
 • SDÜ'DE FETÖ'YLE MÜCADELE ÇOK ÖNCEDEN BAŞLADI14 Ekim 2016 Cuma 10:14
 • ÜÇ HİLAL GELECEĞİ ANLATIYOR02 Mayıs 2016 Pazartesi 10:00
 • O SOKAK ŞEHİDİN ADINI TAŞIYACAK29 Nisan 2016 Cuma 10:45
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Posta 32 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 538 559 99 20