• BIST 110.932
 • Altın 175,003
 • Dolar 4,0605
 • Euro 4,9845
 • Isparta 11 °C
 • Antalya 15 °C
 • Burdur 10 °C

İÇ GÜVENLİK EĞİTİM VE TATBİKAT MERKEZİ KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

İÇ GÜVENLİK EĞİTİM VE TATBİKAT MERKEZİ KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
ISPARTA ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ İÇİN 3 KISIMLI PERSONEL SERVİSİ KİRALAMA İŞİ (HİZMET ALIMI) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İHALE İLANI

İÇ GÜVENLİK EĞİTİM VE TATBİKAT MERKEZİ KOMUTANLIĞI

İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / ISPARTA

ISPARTA ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ İÇİN 3 KISIMLI PERSONEL SERVİSİ KİRALAMA İŞİ (HİZMET ALIMI) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                        : 2014/64665

1) İdarenin                                             

a) Adresi                                                  : ISPARTA ASKER HASTANESİ EĞİRDİR YOLU ÜZERİ 32000 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası               : 2462241165 – 2462324612 – 2462241314 - 2462324612  

c) Elektronik Posta Adresi                    : ELEKTRONİK POSTA İLE BİLDİRİM ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR

ç) İhale dökümanının görülebileceği

    internet adresi                                    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2) İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                     : 305 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE 3 ARAÇ İLE 627 TAM SEFER PERSONEL TAŞIMASI İŞİ

                                                                    Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                    : ISPARTA Asker Hastanesi Baştabipliği/ISPARTA

c) Süresi                                                  : İşe başlama tarihinden itibaren 305 (üçyüzbeş) gündür

3) İhalenin

a) yapılacağı yer                                    : İç Güv. Eğt. Ve Tab. Mrk. K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı/ MEHMETCİK GAZİNOSU AKSU CADDESİ NO:27 (ESKİ GARNİZON BİNASI VE İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ YANI) MERKEZ ISPARTA

b) Tarihi ve saati                                    : 11.07.2014 – 09.30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1.   Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.   Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3.   İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,isteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmek için 3 (Üç) adet araca ait; araçlar kendisine ait ise ruhsatlarını, kiralama yolu ile temin edilmişse kira sözleşmelerini teklifleri kapsamında vereceklerdir. Bu belgeleri sunulan araçların S plakalı servis aracı izin belgesini teklifler dahilinde sunacaklardır.

4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1.   Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.   Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 4.1.3.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 

4.1.4.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 4.1.5   İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

4.1.6   Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

 4.2.   Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve malı yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.   Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında ihale konusu hizmet işine dair taahhüt edilen işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.   İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.   İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 7.1.     İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı İç Güv. Eğt. ve Tatb. Mrk. K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı / MEHMETÇİK GAZİNOSU AKSU CADDESİ NO:27 (ESKİ GARNİZON BİNASI VE İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ YANI) MERKEZ ISPARTA adresinden satın alınabilir.

7.2.     İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 8.   Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İç Güv. Eğt. ve Tatb Mrk. K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı / MEHMETÇİK GAZİNOSU AKSU CADDESİ NO:27 (ESKİ GARNİZON BİNASI VE İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ YANI) MERKEZ İSPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir

9.   İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.   İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.   Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12.   Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • RESMİ İLAN28 Ocak 2018 Pazar 13:13
 • RESMİ İLAN01 Aralık 2017 Cuma 14:43
 • RESMİ İLAN25 Kasım 2017 Cumartesi 12:07
 • RESMİ İLAN21 Kasım 2017 Salı 11:31
 • RESİM İLAN15 Kasım 2017 Çarşamba 21:18
 • RESMİ İLAN04 Kasım 2017 Cumartesi 13:42
 • RESMİ İLAN25 Ekim 2017 Çarşamba 17:09
 • RESMİ İLAN11 Ekim 2017 Çarşamba 16:03
 • RESMİ İLAN11 Ekim 2017 Çarşamba 13:27
 • ÜÇ İLÇEYE KAYMAKAM01 Aralık 2016 Perşembe 11:20
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Posta 32 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 538 559 99 20