• BIST 116.603
 • Altın 172,438
 • Dolar 3,9676
 • Euro 4,9052
 • Isparta 3 °C
 • Antalya 11 °C
 • Burdur 3 °C

ÖZGÜRLÜĞE KUCAK AÇTIK

ÖZGÜRLÜĞE KUCAK AÇTIK
İlimiz, Afrika ve Asya kökenli 1080 kişiye ayrıca 100 kişilik Suriyeli nüfusa kucak açmış durumda. Sığınmacıların ülkelerini terk etme nedenleri çoğunlukla din, cinsiyet ve demokratik koşulların yetersizliğinden kaynaklanıyor. Isparta'da oturanların sı

SDÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suat Kolukırık,  Isparta'da sığınmacı olarak yaşayanların durumunu ele aldı.  Kolukırık Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri  haline gelen uluslararası göç ve sığınmacılar konusunu Almanya'da yayınlanan Zeitschrift für die Welt der Türken dergisinde yazdı.   Doç Dr. Kolukırık Isparta özelinde de  göç ve sığınmacılar konusu da detaylı olarak inceledi. 

 Doç. Dr. Kolukırık "Evsiz, yurtsuz kalan ve savaş tehdidi altındaki 2 milyona yakın Suriye vatandaşı ülkemizde yaşar hale geldi. Türkiye nüfusunun yaklaşık %1.5'ini Suriyeliler oluşturmuş durumda. Irak'ta iç savaş derinleşirse Türkiye'nin daha ağır bir göç baskısı altında kalacağı muhakkak. Öte yandan göçün güvenlik boyutu ciddi anlamda değerlendirilmelidir"dedi

 Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suat Kolukırık Uluslararası göç ve sığınmacılar konusunu ele aldığı Uluslararası Göç ve Türkiye: Yerel Uygulamalar

ve Görünümler başlıklı makalesinde göç olgusunu ele aldı.  Yabancıların Türkiye'ye yönelen göçleri sınır komşusu olan ülkelerden veya Asya ve Afrika'nın uzak ülkelerinden gelenlerden oluştuğunu belirten Kolukırık, Isparta kenti örneklemi üzerinden Türkiye'nin uluslararası göç hareketlerindeki yeri ve sığınmacı haklarının yerel uygulamaları ve görünümlerini irdelediklerini aktardı.

GÜVENLİK EN ÖNEMLİ TEHLİKE

Sığınmacılar konusunun ileride daha büyük sıkıntıları da gündeme getirebileceğine dikkat çeken Kolukırık, "Son bir kaç yıldır ülkemiz insanlık tarihinin en ağır göç hareketleriyle karşı karşıya. Evsiz, yurtsuz kalan ve savaş tehdidi altındaki 2 milyona yakın Suriye vatandaşı ülkemizde yaşar hale geldi. Türkiye nüfusunun yaklaşık %1.5'ini Suriyeliler oluşturmuş durumda. Temel diğer bir sorun göç hareketliliğinin devam edecek olması ve Suriye'de istikrarın kısa sürede kurulamayacağı gerçeği. Benzer biçimde Irak'ta iç savaş derinleşirse Türkiye'nin daha ağır bir göç baskısı altında kalacağı muhakkak. Öte yandan göçün güvenlik boyutu ciddi anlamda değerlendirilmelidir. Nitekim; Suriye'den gelen göç dalgasının temel tehlike alanı göç edenler içinde El Kaide, PKK, El Nusra militanları ya da Esad'ın istihbarat elemanlarının olma ihtimalidir" açıklamasında bulundu.

ÜLKELERİNİ NEDEN TERKEDİYORLAR?

 2009 yılı itibariyle sığınmacı uydu kentlerinden birisi olarak belirlenen Isparta'nın, bu özelliğini devam ettirmekte ve son aylarda Suriyeli sığınmacılar için de yerleşim birimi haline geldiğine dikkat çeken Kolukırık,  sığınmacıların Isparta'daki koşulları ve birlikte dönüşüm imkânlarını ele aldıklarını kaydetti.  Isparta'da ikamet eden Asya ve Afrika kökenli sığınmacıların ülkelerini terk etme nedenlerinin çoğunlukla din, cinsiyet ve demokratik koşulların yetersizliğinden olduğuna dikkat  çeken Kolukırık, "Özellikle "ülkemde dini inancımı yaşayamıyorum", "cinsel özgürlüğüm kısıtlanıyor" iddiasıyla başvuran sayısının yüksek olduğu resmi makamlarca ifade edilmektedir. Kuşkusuz bazı sığınmacıların ortaya koyduğu gerekçeler tartışılabilirdir ancak bu iki iddianın Birleşmiş Milletler nezdinde sığınmacı ya da mülteci olarak kabul edilmede geçerli bir kanıt olduğu vurgulanmaktadır" bilgisini verdi.

NASIL AYAKTA KALIYORLAR?

2014 itibariyle Isparta Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi kayıtlarına göre Afrika ve Asya kökenli sığınmacı nüfusu bin bin 80 kişi olarak açıklayan Kolukırık,  şu bilgileri verdi:

            " Somali, Sudan, İran, Afganistan, Irak, Eritre, Uganda, Senegal ve Fildişi gibi ülkeler göç üreten coğrafyalardır. Isparta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca söz konusu sığınmacılardan 130'u "Yimbeşler adındaki iki ayrı pansiyonda konaklatılmakta ve pansiyona yerleştirme tercihinde öncelik; aileler, kadınlar, çocuklar ve genç kızlara verilmektedir. Pansiyon dışında kalanlara ise aylık 50 Türk Lirası ev kirası, yakacak, günlük yemek ve ikinci el ev eşyası yardımı vakıf tarafından yapılmaktadır. Sığınmacılara sağlık desteği ve giderleri ayrıca verilmektedir. Hastanelerdeki sağlık işlemlerinin tümü 9 ile başlayan "yabancı kimlik numarası" üzerinden yürütülmektedir ve ücretsizdir"  

ÇOĞUNLUK KENTE ADAPTE OLDU

Muayene sonrası ilaç temininde %20'lik bir katılım payı alınmaktadır. Uzun bir süredir Isparta'da ikamet eden sığınmacıların kentle uyumunun görece kolay olduğu görülmektedir. İlk dönem Halk Eğitim Merkezi tarafından yürütülen Türkçe kurslarına  bugün ihtiyaç duyulmamakta ve büyük çoğunluğunun günlük iletişimi sağlayacak dil becerisini kazandığı anlaşılmaktadır. Çalışabilir yaşta olan erkek nüfus; sanayideki küçük işletmelerde, kaynakçılık, tornacılık, kaportacılılık, oto tamirciliği, terzilik, çaycılık gibi işler yapmaktadır. Bir kısmı gündelik işler, inşaat işçiliği ya da bağ, bahçe işlerine gitmektedirler. Sığınmacılar arasında İngilizce, Farsça ve Arapça dersi verenler de bulunmaktadır.

ÇOCUK VE KADIN İSTİHDAMI YOK

Çocuk ve kadın nüfusun istihdamı söz konusu değildir. Çalışmayan nüfusun ise ekonomik durumu yeterlidir. Bazı sığınmacıların uluslar arası "sosyal ağlar" ya da akrabaları tarafından bu süreçte ekonomik olarak desteklendikleri görülmektedir. Sığınmacılar açısından değerlendirildiğinde Isparta kentinin yabancılarla "bir arada yaşama" pratiğine sahipliği özellikle vurgulanmalıdır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına her ay düzenli olarak gelen yaklaşık 190.000 TL'lik bütçenin belirgin bir kısmı sığınmacı giderleri için harcanmaktadır. Kentte, valilik bünyesinde zaman zaman bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları yapılmakta ve sığınmacılar konusunda "tek merkezden yardım yapma" anlayışı benimsenmiş durumdadır. Ayrıca kentteki bazı sivil toplum örgütlerinin ve hayırseverlerin sığınmacılara yönelik belirgin desteklerinin olduğu bilinmektedir.

SURİYELİLERİN GÖÇ SÜRECİ

BİR DAVETLE BAŞLADI

Kentteki Suriyeli sığınmacılar ise güneydoğu illerimizdeki "sığınmacı kamplarından" kendi istekleri ile ayrılanlardan oluşmaktadır. Ispartalı bir müteşebbisin Gaziantep'te tanışıp kente davet ettiği Suriyeli makine mühendisinin kendi akrabalarını da Isparta'ya davet etmesiyle başlayan süreç bugün istihdam imkânlarına bağlı olarak artarak devam etmektedir. Kentteki Suriyeli nüfusun eğitim seviyesinin yüksekliği yapılan mülakatlardan anlaşılmaktadır. Diş hekimi, avukat, mühendis, bilgisayar mühendisi, kimyacı gibi iş ve mesleklere sahip olan nüfusun şehirle uyumunun hızla geliştiği bulgulanmıştır. Suriyeli sığınmacıların ortak hareket etme, kader birliği noktasındaki kabiliyetlerinin yüksekliği dikkat çekicidir.

ÖNCELİK HAYATTA KALMAK

Kente yaklaşık olarak 25 Suriyeli aile ve 100 kişilik bir nüfus bulunmaktadır. Kentin, Afrikalı sığınmacılara karşı sergilemiş olduğu pozitif destek Suriyeli sığınmacılar için de gösterilmektedir. Kuşkusuz bu durumun en önemli belirleyiciliği kentin kültürel kodları, toplumsal hafıza, aynı dinî inanca olan mensubiyet, geçmiş kültürel miras, coğrafi sınırların genişliği ve yaşanmışlıklarla bağlantılıdır.  Suriyeli sığınmacıların geri dönüş noktasında belirsizlik taşıdıkları ve ülkenin savaş ortamının devam edip etmeyeceğine bağlı kaldıkları görülmektedir. Şu an için temel sorun hayatta kalma ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilme durumudur. Sığınmacı kamplarının dışında yaşama tutunma çabası sergileyen bu grubun gelecekle ilgili karamsarlık yerine, yaşamı yeniden üretme isteklerinin daha baskın olduğu söylenebilir. Bu olgu, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yapılan araştırmada da bulgulanmıştır. "Kamp dışında yaşayan Suriyeli sığınmacıların yaklaşık dörtte üçü bir iş aramakta ve Türkçe öğrenmek istemektedir . Geri döndüklerinde nasıl bir manzara ile karşılaşacaklarını tahmin eden görüşülenler, "orada da yabancı olabiliriz" söylemiyle düşüncelerini aktarmaktadırlar. Gerçekte ise "iki kere yabancı" olma durumu ve kaygısı bütün göç süreçlerinde yaşanabilecek bir durumdur.

 MEKKE ĞİTİM VAKFI'NIN DESTEĞİ BÜYÜK

Resmî makamlar dışında yardımlarda kentte aktif bir rol üstlenen Mekke Eğitim Vakfı ile Kültür Eğitim Vakfı sığınmacıları "muhacirler ya da yolda kalmış, yardıma muhtaç insanlar" olarak değerlendirip destek sağlamaktadırlar. Sosyal destek ve kentte kanaat önderliği yapma noktasında her iki vakfın da olumlu faaliyetlerinin olduğu bilinmektedir.  Vakıf üyelerinin gönüllülük temelindeki yardımları yalnızca maddi destekleri içermekle kalmayıp, birebir kişi ve ailelerle ilgilenmeyi ve sosyalleşmeyi de içermektedir. Kentin yeni yerleşikleri olan Suriyelilerin konut ve istihdam sorunu karşısında özellikle Kültür Eğitim Vakfının belirgin bir desteği bulunmaktadır.

KENTE HUZURSUZLUK VERMİYORLAR

Genel anlamda sığınmacıların Isparta'nın sosyo-kültürel hayatıyla uyumlu davranış sergiledikleri söylenebilir. Kısa ve uzun vade ise iş gücü piyasası üzerinde rekabet edici bir pozisyonları oluşmuş durumda değildir. Kent sakinlerinin sığınmacılarla ilgili olumsuz söylentileri de yok denecek kadar az ve kent güvenliğini tehdit edebilecek olaylar yaşanmamaktadır.

YENİ ARAYIŞLAR KAÇINILMAZ

Öte yandan Suriyeli sığınmacıların hukuki tanımlama kaynaklı terminolojik sorunlarının olduğu sahada kendisini açık biçimde hissettirmektedir. Misafir, komşu, düzensiz göçmen, kaçak, geçici korumaya tabi olanlar, mülteci ya da sığınmacı gibi tanımlamalar bu karmaşayı göstermesi bağlamında kullanılabilir. Bunun dışında sığınmacılar açısından olumlu göstergelerin ne kadar ulusal boyutlu, kurumsal ve sürdürülebilir olabileceği sorusunun farklı çalışmalara yansımış olduğunu vurgulamak gerekir. Zira uluslararası göç dalgaları karşısındaki Türkiye'nin yeni yaşam pratikleri geliştirme zorunluluğu, küresel arayış ve çözümleri kaçınılmaz kılmaktadır.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Yalvaç'ta kaza: 1 yaralı08 Kasım 2016 Salı 11:26
 • YALVAÇ'TA 4 TUTUKLAMA18 Ağustos 2016 Perşembe 12:18
 • GELENDOST'TA TRAKTÖRLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI17 Ağustos 2016 Çarşamba 11:50
 • 4 YILAN ÖLDÜRDÜĞÜ GEREKÇESİYLE 3 BİN 841 LİRA CEZA KESİLDİ05 Ağustos 2016 Cuma 14:28
 • ŞARKİKARAAĞAÇ'TA 24 KİŞİ TUTUKLANDI05 Ağustos 2016 Cuma 14:27
 • EĞİRDİR'DE YAKALANDI05 Ağustos 2016 Cuma 11:57
 • ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLDÜ04 Ağustos 2016 Perşembe 13:05
 • EVİNİN ÖNÜNDE ÖLÜ BULUNDU03 Ağustos 2016 Çarşamba 14:17
 • KÜÇÜK AYŞE HAYATA TUTUNAMADI01 Ağustos 2016 Pazartesi 16:07
 • TEİAŞ'DAN ELMA ÜRETİCİLERİNE ÖNEMLİ DUYURU01 Ağustos 2016 Pazartesi 12:18
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Posta 32 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 538 559 99 20