• BIST 107.950
 • Altın 173,641
 • Dolar 4,0737
 • Euro 4,9583
 • Isparta 16 °C
 • Antalya 25 °C
 • Burdur 17 °C

SDÜ 34 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

SDÜ 34 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
SDÜ 34 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

Üniversitenin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre linkte belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacak. İşte o ilan

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
İlanımız HÜRRİYET Gazetesinde 09/09/2015 tarihinde yayımlanmıştır. İlan Tarihi: 09/09/2015 - Son Müracat Tarihi: 28/09/2015
          Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.
          Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya  Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK’ün Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağladığına dair beyanname. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)
          Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya  Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;
İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.
- Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır.     
 GENEL AÇIKLAMALAR
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı  kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.                                                                            
- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
- Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)
- Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr'den Döküman Arşivi "SDÜ Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri" bölümünden ulaşılabilir.
 -Profesör ve Doçentlerin Personel Daire Başkanlığına ve Yardımcı Doçentlerin kadrosunun ilan edildiği birime Başvuru Esnasında getirmeleri gereken belgeler: (Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfüs Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, yayın listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.
BİRİMİ / BÖLÜMÜANABİLİM DALIUNVANIDER.ADEDİNİTELİĞİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
Tekstil MühendisliğiTekstil BilimleriDoçent11Silindirli elektro lif çekim yöntemi ile polimer esaslı nano lifli yüzey üretimi konularında çalışma yapmış olmak.
Çevre MühendisliğiÇevre BilimleriDoçent11Atıksulardan biyosorpsiyon ile ağır metal giderimi ve sızıntı sularının biyolojik arıtımı konularında çalışma yapmış olmak.
Maden MühendisliğiMaden İşletmesiDoçent11Kayaçlarda farklı ortam koşullarında yüzey karakterizasyonu ve kaya mekaniği konularında çalışma yapmış olmak.
Gıda MühendisliğiGıda TeknolojisiProfesör11Gıdalarda moleküler biyoteknoloji ve inovatif ısısal ve ısısal olmayan proses teknolojileri konularında çalışma yapmış olmak.
Jeofizik MühendisliğiYer FiziğiProfesör11Batı Anadolu curie derinlikleri üzerine doktora çalışması yapmış olmak.
Çevre MühendisliğiÇevre BilimleriDoçent21Yüzeysel su kaynaklarında hidrodinamik ve su kalite modelleme çalışma yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SosyolojiKurumlar SosyolojisiDoçent11Risk, yoksulluk konularında çalışmaları olmak.
FizikGenel FizikDoçent11Nanoteknoloji, nanofiber, malzeme ve alternatif enerji konularında çalışmış olmak.
MatematikAnaliz ve Fonksiyonlar TeorisiProfesör11 
KimyaFiziko KimyaProfesör11Elektrolojik akışkanlar konusunda çalışmaları olmak.
TarihYeniçağ TarihiProfesör11Doçentliğini Yeni ve Yakınçağ Tarihinden almış olmak ve Teke Yöresi ile ilgili çalışmaları bulunmak.
TIP FAKÜLTESİ 
Temel Tıp BilimleriTıbbi BiyokimyaDoçent11Tıbbi biyokimya uzmanı olmak, nörodavranış, nörokimya alanında çalışmaları olmak.
Dahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi HastalıklarıDoçent11Psoriazis hastalarında sCD40L ve homosistein seviyeleri ile ilgili çalışması olmak.
Dahili Tıp BilimleriÇocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDoçent11Lise öğrencilerinde olası internet bağımlılığı ile ilgili bilimsel çalışması olmak.
Dahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent11Yenidoğan yan dal uzmanı olmak, term ve preterm yenidoğanlarda ve anne sütlerinde total oksidan/antioksidan durumun değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak.
Dahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent11Transplantasyon konusunda yurt dışında eğitim almış olmak.
Cerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatalojiDoçent11İnsan mesane ve prostat dokularında otofaji ve apopitoz ile ilgili çalışmaları olmak.
Temel Tıp BilimleriTıbbi MikrobiyolojiProfesör11Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olmak, yurtdışı deneyimi olmak, dirençli bakteriler üzerinde antibiyotik kombinasyon çalışmaları yapmış olmak.
Cerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoçent11Minilaparotomi ile tüp ligasyonu konusunda sertifikası olmak.
Cerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiDoçent11Beyin tümörleri cerrahisinde 3 boyutlu ultrason kullanımı eğitimi ve sertifikası almış olmak.
Dahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıProfesör11Girişimsel pulmonoloji konusunda yurtiçi ve yurtdışı eğitim almış olmak ve deneysel tedaviler konusunda yurtdışı deneyimine sahip olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
Klinik Diş Hekimliği BilimleriPedodontiProfesör11Bebek, çocuk ve genç hastalarda temporamandibular eklem hastalıkları ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Klinik Diş Hekimliği BilimleriAğız Diş Çene Hastalıları CerrahisiDoçent11Bifosfanatlar ve Oksidatif stresle ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriYönetim ve Çalışma PsikolojisiDoçent11İç göç alanında çalışma yapmış olmak.
Turizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliğiDoçent11Turizm sektöründe talep tahminleri ve modelleme konusunda çalışmış olmak.
Uluslararası İlişkilerUluslararası İlişkilerDoçent11Avrupa güvenliği ile ilgili batı balkanlar üzerinde çalışması bulunmak.
EkonometriEkonometriDoçent11Firma büyütme performansı ve örneklem seçim yakınlığı konularında çalışma yapmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ 
ZootekniHayvan YetiştirmeDoçent11Küçükbaş hayvan yetiştirme ve ıslahı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Bitki KorumaFitopatolojiDoçent11Mikrobiyoloji ve Moleküler Biyoloji konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Bitki KorumaFitopatolojiProfesör11Bitki Virolojisi ve Serolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tarla BitkileriTahıllar ve Yemeklik BaklagillerProfesör11Tahıllar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tarımsal BiyoteknolojiHayvansal BiyoteknolojiProfesör11Moleküler sistematik ve insektisit direnci konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeToprak Bilimi ve Bitki BeslemeProfesör11Toprak etüd ve haritalama konusunda çalışmalar yapmış olmak.
ORMAN FAKÜLTESİ 
Orman MühendisliğiOrman AmenajmanıProfesör11 
Orman MühendisliğiOrman EkonomisiProfesör11 
Yaban Hayatı Ekolojisi ve YönetimiYaban Hayatı YönetimiProfesör11 
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
Temel İslam Bilimleri Tefsir Profesör11Tefsir alanında doçentliğini tamamlamış olmak.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İmalat Mühendisliğiİmalat MühendisliğiProfesör11Elektron ışın kaynağı konusunda doktora yapmış olmak ve borlama alanında SCI yayın sahibi olmak.
Enerji Sistemleri MühendisliğiEnerji Sistemleri MühendisliğiProfesör11Akışkan yataklı kurutma ve atık ısı geri kazanımı konularında çalışmış olmak. Soğutma sistemleri, soğutucu akışkan özellikleri alanlarında uluslararası çalışmaları olmak.

 

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • CİNSEL İSTİSMARA TUTUKLAMA25 Nisan 2018 Çarşamba 11:36
 • KORKUNÇ KAZA25 Nisan 2018 Çarşamba 11:32
 • ÖMER LEVENT İTTİFAKIN YANINDA24 Nisan 2018 Salı 17:06
 • İYİ PARTİ'NİN İLK MESAJI24 Nisan 2018 Salı 16:53
 • AK PARTİDE TURAL SÜRPRİZİ24 Nisan 2018 Salı 16:49
 • YALÇIN SESLERİ İYİCE YÜKSELDİ24 Nisan 2018 Salı 16:46
 • AK PARTİDE ADAYLIK SÜRECİ BAŞLADI24 Nisan 2018 Salı 16:43
 • MHP'DE KADIN ADAY24 Nisan 2018 Salı 16:40
 • ZİHİNSEL ENGELLİ GENCE TACİZE LİNÇ GİRİŞİMİ24 Nisan 2018 Salı 13:45
 • PARK YERİ KAVGASINDA BABA OĞUL ÖLDÜRÜLDÜ24 Nisan 2018 Salı 13:36
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Posta 32 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 538 559 99 20