• BIST 107.397
 • Altın 173,881
 • Dolar 4,0910
 • Euro 4,9872
 • Isparta 26 °C
 • Antalya 29 °C
 • Burdur 27 °C

SDÜ 41 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIYOR

SDÜ 41 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIYOR
SDÜ 41 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIYOR
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
İlanımız HABERTÜRK Gazetesinde 24/06/2016 tarihinde yayımlanmıştır. Son Müracat Tarihi: 14/07/2016
         Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.
          Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK’ün Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağladığına dair beyanname. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 6 (altı) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 6 (altı) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)
           Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;
İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.
        -Profesör ve Doçentlerin Personel Daire Başkanlığına ve Yardımcı Doçentlerin kadrosunun ilan edildiği birime Başvuru Esnasında getirmeleri gereken belgeler: (Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, yayın listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.
        Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların; başvurdukları Anabilim Dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin bilimsel Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek kadronun ilan edildiği birime başvurmaları gerekmektedir.
-Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır.
 GENEL AÇIKLAMALAR
 -Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir.
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
- Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)
 - Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr'den Doküman Arşivi "SDÜ Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri" bölümünden ulaşılabilir.
BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIUNVANIDER.AD.NİTELİĞİ
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYOÇevre Koruma TeknolojileriÇevre Koruma ve Kontrol ProgramıYardımcı Doçent31Ağır metallerin biyosorpsiyonu ve mermer atıksularının elektrokoagülasyon yöntemi ile arıtılması konularında çalışmalar yapmış olmak.
Atabey MYOBitkisel ve Hayvansal ÜretimFidan YetiştiriciliğiYardımcı Doçent11Asmalarda tuz ve su stresi ile doku kültürü alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik Diş Hekimliği BilimleriProtetik Diş TedavisiYardımcı Doçent51İmplant üstü protezlerin çiğneme performansı ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Eğitim FakültesiYabancı Diller Eğitimiİngiliz Dili EğitimiDoçent11Dilbiliminde doktora yapmış olmak ve toplum dilbilim alanında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim FakültesiEğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkYardımcı Doçent51Eğitim bilimleri tarihi, rahberlik ve psikolojik danışmanlık alanında karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiFizikNükleer FizikProfesör11Nükleer reaksiyon  modelleri kullanarak füzyon reaktörü yapısal malzemelerine ve radyoizotop üretimine yönelik tesir kesiti ve yarı-ampirik sistematik geliştirilmesi konusunda çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat FakültesiBiyolojiHidrobiyolojiProfesör11Balık parazitleri ve balıklarda ağır metal birikimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiArkeolojiKlasik ArkeolojiProfesör11Psidia Bölgesi araştırmaları ile seramik ve sosyal arkeoloji çalışmaları yapmış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiTarihYeni Çağ TarihiDoçent1117. ve 18. Yüzyıl Osmanlı-Avusturya siyasi, askeri ve diplomatik ilişkiler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiCoğrafyaFiziki CoğrafyaDoçent11Jeodezi ve coğrafi bilgi teknolojileri dalında uzmanlaşmış olup morfometrik indisler, görüntü keskinleştirme ve görüntü sınıflandırma konularında çalışma yapmış olmak.
Isparta MYODış TicaretDış TicaretYardımcı Doçent51Uluslararası gazeteler üzerinden devletin tartışılması ve dış ticaret konularında çalışma yapmış olmak.
Isparta Sağlık Hizmetleri MYOTıbbi Hizmetler ve TeknolojiTıbbi Labarotuvar TeknikleriYardımcı Doçent11Koyunların solunum yolları mukoza glikokonjugatlarının karakterizasyonu ile memelilerin solunum yolları üzerine immunohistokimyasal çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMaliyeBütçe ve Mali PlanlamaProfesör11Bütçe açıkları ve finansman yöntemleri ile vergi bilinci ve vergi uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiTurizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliğiYardımcı Doçent11Türkiyede sağlık turizminin yapısal değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiTurizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliğiYardımcı Doçent11Seyahat acenteleri ve otel işletmelerinde liderlik, bilgi paylaşımı ve örgütesel davranış konularında çalışma yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSağlık YönetimiSağlık Kurumlarında Yönetim ve OrganizasyonYardımcı Doçent11Sağlık kurumları yönetimi alanında doktora yapmış olmak ve Tıpta Uzmanlaşma konusunda çalışma yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSağlık YönetimiSağlık Kurumlarında Yönetim ve OrganizasyonYardımcı Doçent11Sağlık kurumları yönetimi alanında doktora yapmış olmak ve Hekimlerin Mesleki Kültürü konusunda çalışma yapmış olmak.
İletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve TanıtımHalkla İlişkilerYardımcı Doçent51Sağlık iletişimi ve sağlığın kültürleşmesi alanlarında çalışma yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiKonstrüksiyon-İmalatDoçent11Doçentliğini makine mühendisliği anabilim dalında almış olmak. T/M yatakların dinamik yük altında aşınmaları ve YSA ile modellenmesi konusunda çalışmış olmak.
Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar DonanımıYardımcı Doçent11Yüsek lisans ve doktorasını bilgisayar mühendisliği anabilim dalında yapmış olmak ve bilgisayarlı görmenin robotik alanında uygulamaları üzerine çalışmış olmak.
Mühendislik FakültesiÇevre MühendisliğiÇevre TeknolojisiYardımcı Doçent11Uçucu otganik bileşenlerin iç ve dış ortamdaki seviyelerinin belirlenmesi, biyokütlenin yakılması ile oluşan emisyonların belirlenmesi ve yanma kinetiklerin incelenmesi konularında çalışmış olmak.
Orman FakültesiOrman Endüstri MühendisliğiOrman Ürünleri Kimyası ve TeknolojisiProfesör11Krepleme, lignoselülozik maddelerin plastikleştirilmesi ve alkali odun hamurlarının enzim ve çözeltilerle önişleme konularında çalışmalar yapmış olmak.
Spor Bilimleri FakültesiSpor BilimleriSpor BilimleriYardımcı Doçent51Okul öncesi beceri gelişiminde eğitsel oyunlar üzerinde uzmanlığa sahip olmak.
Spor Bilimleri FakültesiSpor BilimleriSpor BilimleriYardımcı Doçent51Kaynaştırılmış ders dışı hareket eğitimi ve oyun etkinliği ile otistik çocuklarda hareket eğitimi alanlarında uzmanlığa sahip olmak.
Sütçüler Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ MYOOrmancılıkAvcılık ve Yaban HayatıYardımcı Doçent51Yaban hayatı habitat uygunluk modellemeleri konularında çalışmış olmak.
Teknik Bilimler MYOTıbbi Hizmetler ve TeknikleriOptisyenlikYardımcı Doçent41Uzun periyotlu yapılarda martensitik faz dönüşümlerinin moleküler dinamik similasyonla incelenmesi konusunda doktora yapmış olmak.
Teknik Bilimler MYOİnşaatİnşaat TeknolojisiYardımcı Doçent41Doğal kayaç bileşenli genleşmiş cam agrega üretimi konusunda doktora yapmış olmak, pomza teknolojisi, bimsblok, kompozit harç üretimleri ve analizleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji FakültesiBiyomedikal MühendisliğiBiyomedikal MühendisliğiYardımcı Doçent11Oksimler kullanılarak iyon seçici elektrot hazırlanması konusunda doktora yapmış olmak ve katyon değiştirici membranların geliştirilmesi konusunda çalışmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör11Gastoenteroloji uzmanı olmak, endosonografi ve ERCP konularında deneyimli olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriBiyoistatistik ve Tıbbi BilişimProfesör11Varyans unsurları konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProfesör11Ayak bileği protezi konusunda tecrübesi olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoçent11Apopitozis ile ilgili yurt dışı yayınları olmak, deney hayvanları kullanım sertifikası olmak ve uyku bozuklukları sertifikası olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiYardımcı Doçent41Multipl Sklerozda Kognitif etkilenme konusunda çalışmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıYardımcı Doçent51Ön segment cerrahisi konusunda yurt dışı deneyimi olmak ve Retina hastalıklarında retinal gangliyon hücre hasarı ve koroid kalınlığı değişiklikleri ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriHistoloji-EmbriyolojiYardımcı Doçent41Leptin ve PARP ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriSpor HekimliğiYardımcı Doçent41Ortopedi ve travmatoloji uzmanı olmak ve eklem biyomekaniği ve propriosepsiyonu alanlarında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıp Eğitimi ve BilişimiYardımcı Doçent41Aile hekimliği uzmanı olmak ve tıp eğitimi alanında doktora yapmış veya yapıyor olmak.
Yalvaç Teknik Bilimler MYOÇevre Koruma TeknolojileriÇevre Koruma ve Kontrol ProgramıYardımcı Doçent51Nehirağzı zooplanktonu konusunda doktora yapmış olmak, ekoloji ve su kalitesi konularında çalışmaları olmak.
Ziraat FakültesiTarımsal BiyoteknolojiBitkisel BiyoteknolojiProfesör11Bitkilerde gen izolasyonu ve ifadesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat FakültesiTarla BitkileriEndüstri BitkileriDoçent11Tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat FakültesiToprak Bilimi ve Bitki BeslemeToprakProfesör11Bitki besleme ve stres fizyolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • İYİ PARTİ'NİN İLK MESAJI24 Nisan 2018 Salı 16:53
 • AK PARTİDE TURAL SÜRPRİZİ24 Nisan 2018 Salı 16:49
 • YALÇIN SESLERİ İYİCE YÜKSELDİ24 Nisan 2018 Salı 16:46
 • AK PARTİDE ADAYLIK SÜRECİ BAŞLADI24 Nisan 2018 Salı 16:43
 • MHP'DE KADIN ADAY24 Nisan 2018 Salı 16:40
 • ZİHİNSEL ENGELLİ GENCE TACİZE LİNÇ GİRİŞİMİ24 Nisan 2018 Salı 13:45
 • PARK YERİ KAVGASINDA BABA OĞUL ÖLDÜRÜLDÜ24 Nisan 2018 Salı 13:36
 • FUHUŞ OPERASYONU23 Nisan 2018 Pazartesi 17:20
 • ARANAN 22 KİŞİ YAKALANDI23 Nisan 2018 Pazartesi 17:16
 • GÜL TURİZMİ BAŞLADI23 Nisan 2018 Pazartesi 17:12
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Posta 32 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 538 559 99 20