• BIST 107.015
 • Altın 172,518
 • Dolar 4,0726
 • Euro 4,9366
 • Isparta 20 °C
 • Antalya 24 °C
 • Burdur 23 °C

SGK ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ

SGK ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ
ISPARTA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI SOSYAL GÜVENLİK MERKEZLERİ HİZMET BİNALARININ 19 GENEL TEMİZLİK PERSONELİYLE, 02012015-31122017 TARİHLERİ ARASI 36 AY SÜRE İLE GENEL TEMİZLİK, TAŞIMA VE İLAÇLAMA HİZMET ALIMI İŞİ

Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve bağlı Sosyal Güvenlik Merkezleri hizmet binalarının 19 genel

temizlik personeliyle, 02012015-31122017 tarihleri arası 36 ay süre ile genel temizlik, taşıma ve

ilaçlama hizmet alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/128362

1-İdarenin

a)   Adresi: İstiklal Mahalle Eğirdir Yolu Üzeri 104 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

b)   Telefon ve faks numarası: 2462184082 - 2462234128

c)   Elektronik Posta Adresi : ispartasgim@sgk.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-ihale konusu hizmetin

a)  Niteliği, türü ve miktarı :

02.01.2015-31.12.2017 tarihleri arasında 36 ay süreyle , 19 temizlik elemanı ile genel temizlik, çevre

temizliği, yükleme ,boşaltma hizmeti alımı işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)   Yapılacağı yer: ISPARTA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ , EK HİZMET BİNASI, EĞİRDİR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ , ŞARKİKARAAĞAÇ SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ , YALVAÇ SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ VE SENİRKENT SOSYAL GÜVENLİKMERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

c)   Süresi : İşe başlama tarihi 02.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2017 3- İhalenin

 

a)   Yapılacağı yer: Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Servisi İstiklal Mahallesi Isparta

b)   Tarihi ve saati : 27.11.2014 -10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1.  Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

4.1.3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 

4.1.5  İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüze! kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İsteklinin bulundurması gereken makina teçhizat ve ekipman için kendi malı şartı aranmayacaktır.

Ancak , isteklinin kendi malı olan makina teçhizat ve diğer ekipman;ruhsat demirbaş veya amortisman

defterine kayıtlı olduğuna dair noter tesbit tutanağı yada yeminli mali müşavir raporu veya serbest

muhasebeci mali müşavir raporu ile teşvik edilir. Geçici ithalle getirirlmiş veya finansal kiralama

yoluyla edinlimiş makina ve ekipman kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet

tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

4.4.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Bu İhalede benzer iş olarak , Kamu yada Özel sektörde yapılan her türlü personel çalıştırması işleri

benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Servisi (2) adresinden satın alınabilir. 7 2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Servisi, adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.    

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • RESMİ İLAN28 Ocak 2018 Pazar 13:13
 • RESMİ İLAN01 Aralık 2017 Cuma 14:43
 • RESMİ İLAN25 Kasım 2017 Cumartesi 12:07
 • RESMİ İLAN21 Kasım 2017 Salı 11:31
 • RESİM İLAN15 Kasım 2017 Çarşamba 21:18
 • RESMİ İLAN04 Kasım 2017 Cumartesi 13:42
 • RESMİ İLAN25 Ekim 2017 Çarşamba 17:09
 • RESMİ İLAN11 Ekim 2017 Çarşamba 16:03
 • RESMİ İLAN11 Ekim 2017 Çarşamba 13:27
 • ÜÇ İLÇEYE KAYMAKAM01 Aralık 2016 Perşembe 11:20
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Posta 32 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 538 559 99 20