• BIST 110.932
 • Altın 175,097
 • Dolar 4,0581
 • Euro 4,9812
 • Isparta 9 °C
 • Antalya 20 °C
 • Burdur 8 °C

YBEM KAPATILDI

YBEM KAPATILDI
YBEM KAPATILDI

YBEM TARİH OLDU: «Hayali Sertifika» iddiaları başta olmak üzere birçok tartışmalı konunun odağında olan ve şu an FETÖ/ PDY kapsamında yargılanan YBEM kapatıldı. Karar Resmî Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması (PDY) Davası’na konu olan; 2011- 2015 Dönemi’nin en tartışmalı ve şu an yargılanan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yaşam Boyu Eğitim ve Araştırma Merkezi (YBEM) yürürlükten kaldırıldı. Kapatma kararı Resmî Gazete’nin 24 Ağustos 2016 Çarşamba tarih ve 29811 sayılı baskısında yayımlandı 

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

«Bilim’de ''KURTUBA MODELİ''» ve «İlham Veren Üniversite» vaadi ile SDÜ’de 7’nci Dönemi başlatan Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, kapattığı YBEM’in yerine «Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi» kurdu. Yönetmelik Resmî Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. 

YBEM ARTIK TARİH OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması (PDY) Davası’na konu olan; 2011- 2015 Dönemi’nin en tartışmalı ve şu an yargılanan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yaşam Boyu Eğitim ve Araştırma Merkezi (YBEM) yürürlükten kaldırıldı. Kapatma kararı Resmî Gazete’nin 24 Ağustos 2016 Çarşamba tarih ve 29811 sayılı baskısında yayımlandı 

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

«Bilim’de ''KURTUBA MODELİ''» ve «İlham Veren Üniversite» vaadi ile SDÜ’de 7’nci Dönemi başlatan Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, kapattığı YBEM’in yerine «Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi» kurdu. Yönetmelik Resmî Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. 

2005’TE KURULMUŞTU. 2011- 2015 ARASINDAKİ İCRAATLARI YARGILANIYOR

» 17 Ağustos 2005’te:

» Süleyman Demirel Üniversitesi’nin (SDÜ) IV. Dönem Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar tarafından kurulan ve aynı tarihte Resmî Gazete’de Yönetmelik’i yayımlanarak yürürlüğe giren:

»  VI. Dönem Rektörü (9 Mayıs 2011- 20 Nisan 2015) Prof. Dr. Hasan İbicioğlu (‘- Şu an FETÖ/ PDY Davası kapsamında tutuklu yargılanıyor –‘) 

» İcraatları nedeniyle büyük tartışmaların odağında olan:

» Hayali Sertifika iddiaları başta olmak üzere icraatları şu an Isparta Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan: 

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yaşam Boyu Eğitim ve Araştırma Merkezi (YBEM) KAPATILDI…

KAPATMA KARARI RESMÎ GAZETE’NİN DÜNKÜ SAYISINDA YAYIMLANDI

«Bilim’de ''KURTUBA MODELİ''» ve «İlham Veren Üniversite» vaadi ile SDÜ’de 7’nci Dönemi başlatan Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, 2011- 2015 Dönemi’nin izlerini siliyor.

SDÜ YBEM kapatma kararı Resmî Gazete’nin 24 Ağustos 2016 Çarşamba tarih ve 29811 sayılı baskısında yayımlandı.

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULDU

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ),  «Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi» kurdu. 

Yönetmelik, Resmî Gazete’nin 24 Ağustos 2016 Çarşamba tarih ve 29811 sayılı baskısında yayımlandı.

İşte kapatılan SDÜ YBEM yerine kurulan Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçları…

AMAÇ

Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin, faaliyetlerine, yönetimine, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Örgün, uzaktan ve karma olmak üzere önlisans, lisans ve lisansüstü programları dışında verilecek tüm eğitim programları, ulusal ve uluslararası alanlarda her türlü belgelendirme, danışmanlık hizmeti, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırmaları, sınav organizasyonları ve personel belgelendirme, her türlü eserlerin yayını, ulusal ve uluslararası düzeyde meslek standartları ve yeterliliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaları düzenlemek, Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmesini desteklemek ve işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında üniversite ile kamu ve özel sektör kuruluşları için gerekli eğitim, sağlık, güvenlik ve koordinasyon faaliyetlerini desteklemektir.

GÖREVLER

Bilimsel bilgiyi yetişkinler ve kurumlarla paylaşarak, kuramsal bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek toplum yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirerek bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak.

Üniversite, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, sertifika ve eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, çalıştaylar, kongreler, alan araştırmaları, bilimsel ve sosyal etkinlikler planlamak, düzenlemek veya düzenletmek, belgelendirmek, gerektiğinde bu kursları uzaktan eğitim biçiminde vermek ve bu faaliyetleri desteklemek.

Üniversitenin uygun gördüğü konularda, ilgili birimlerin düzenleyecekleri bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmanın organizasyonu ve yürütülmesi görevlerini yerine getirmek.

Öğrencilerin yanı sıra, sanayi ve hizmet kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak, eğitim programları veya danışmanlık hizmeti sunmak veya sunulmasına aracılık etmek.

Hayat boyu öğrenme çerçevesinde eğitim programlarını her türlü yöntemle düzenlemek.

Faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak ve yükümlülük altına girmek.

Farklı şehirlerde Merkeze ait şubeler veya eğitim, danışmanlık ve benzeri birimleri açmak veya açtırmak.

Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin birimleri ile Merkezin amaçlarına uygun işbirliği yapmak.

Gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık hizmeti almak.

İnternet veya karma eğitim yoluyla her yaş ve gruplara yönelik elektronik eğitim programları sunmak.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında üniversitenin birimleri ile kamu ve özel sektör kurumları/kuruluşları/işletmeleri için gerekli eğitim, organizasyon ve koordinasyon faaliyetlerini gerçekleştirmek.

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Üniversitede iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimleri her tür yöntemle düzenlemek, eğitime katılanlara eğitim katılım belgesi düzenlemek, yayın hazırlamak, danışmanlık yapmak.

Meslek elemanı yetiştirmeye yönelik kurslar açmak veya eğitim hizmeti sunmak.

Ulusal ve uluslararası kurs veya sertifikasyon eğitimlerini düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika veya katılım belgesi vermek.
 
Ulusal ve uluslararası personel belgelendirme eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından esasları belirlenen TS EN ISO/IEC 17024 uluslararası ilgili standartlarına dayanan ve TÜRKAK tarafından öngörülen akreditasyon gerekliliklerini yerine getirmek.

ISO 17024 şartlarına, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngörülen akreditasyon gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslarla uyumlu olarak ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

Ulusal ve uluslararası her türlü eserlerin süreli-süresiz basım ve yayınını her türlü yöntem ile yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak.

İhtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, katılımcı bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlayacak programlar geliştirmek.

Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları ve mesleki yeterlilikler geliştirmeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.

Gerek görüldüğü durumlarda eğitim ve sertifika ve benzeri programları Bologna sürecine uygun Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) temelli kredi sistemine uygun olarak gerçekleştirmek, ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri tanımak.

Ulusal ve uluslararası sınav organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık yapmak.

Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, eğitim, belgelendirme, basın-yayın, danışmanlık ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, ortak veya onlar adına eğitim, proje, danışmanlık, sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri her türlü bilimsel ve sosyal organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık etmek.

Yeni bilimsel ve teknolojik bilgi ve gelişmeleri takip ederek bu yönde Merkezin ürettiği/ürettirdiği yeniliklerin patent ve benzeri haklarını tescil ettirmek ve gerektiğinde talep eden kişi, işletme, kurum ve kuruluşlara ücret karşılığı veya ücretsiz olarak kullandırmak.

Merkezin tüm faaliyetlerinin duyurulması amacıyla gerekli tanıtım işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, yaşam boyu eğitim ile ilgili ders, konferans ve seminerler verilmesini, sempozyum ve kongreler düzenlenmesini desteklemek ve katkıda bulunmak; öğrencilerin yaşam boyu eğitimle ilgili konulara yönelmesini, tezler hazırlamasını özendirmek ve gerekli desteği sağlamak.

Personel belgelendirme faaliyetlerinde bulunmak ve bu doğrultuda personel belgelendirme birimi oluşturmak.

ISO standartları çerçevesinde kalite eğitim ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunmak.
 
SDÜ TARİHÇE
    
KURULUŞ: 11 Temmuz 1992

I. DÖNEM: (KURUCU REKTÖR) Prof. Dr. Hasan Gürbüz (1992- 1996) 
II. DÖNEM: Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı (1996- 2000)
III. DÖNEM: Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı (2000- 2004)
IV. DÖNEM: Prof. Dr. M. Lütfi Baydar (2004- 2008)
V. DÖNEM: Prof. Dr. M. Lütfi Baydar (2008- 2011)
VI. DÖNEM: Prof. Dr. Hasan İbicioğlu (9 Mayıs 2011- 20 Nisan 2015) (‘- Tutuklu. Yargılanıyor –‘) 
VII. DÖNEM: Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı (‘- Göreve devam ediyor –‘)

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • ÖYLE PİŞMAN OLDULAR Kİ20 Nisan 2018 Cuma 14:00
 • O LİSTEDE ISPARTA YOK20 Nisan 2018 Cuma 13:53
 • SAKIN BUNA KANMAYIN20 Nisan 2018 Cuma 13:51
 • İŞ DÜNYASINI FUARA ÇAĞIRDI20 Nisan 2018 Cuma 13:45
 • TÜRKİYE GERÇEKLERİNİ ANLATIYORLAR20 Nisan 2018 Cuma 10:34
 • BAŞVURUSUNU GENEL MERKEZE YAPACAK19 Nisan 2018 Perşembe 23:41
 • YALÇIN TERBİYEYE DAVET ETTİ19 Nisan 2018 Perşembe 21:58
 • İSMAİL ÖZDEMİR ADAY OLUYOR19 Nisan 2018 Perşembe 21:30
 • YALÇIN ADAY OLMAYACAK MI?19 Nisan 2018 Perşembe 13:32
 • BAKIR CHP ADAYLIĞI HAKKINDA KONUŞTU19 Nisan 2018 Perşembe 12:01
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Posta 32 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 538 559 99 20